ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

  • Τσιμισκή 139 Θεσσαλονίκη 
  • 2310 244 767
  • ----

ypnosi2Η υπνοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική θεραπεία με την οποία ο θεραπευτής χρησιμοποιεί την ύπνωση για να βοηθήσει το θεραπευόμενο να αυτοϋπνωτιστεί, για να αλλάξει συναισθήματα, αντιλήψεις, σκέψεις και συμπεριφορά. Η ύπνωση δεν είναι μια μορφή ύπνου. Είναι μια νοητική κατάσταση στην οποία το άτομο είναι σε θέση να εφαρμόζει τις συστάσεις και παροτρύνσεις που του γίνονται, καταστέλλοντας τις δυνάμεις της συνειδητής κριτικής.

Η ύπνωση είναι μια ψυχοφυσιολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη υποβολιμότητα (δυνατότητα του ατόμου να είναι πιο δεκτικό σε παροτρύνσεις). Είναι μια μεταβλημένη κατάσταση της συνείδησης (altered state of consciousness) ή μια φυσιολογική κατάσταση έντονης εστίασης της προσοχής και της αντίληψης (focused state of attention), η οποία δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε δικές του ασυνείδητες πηγές αυτο-ανάπτυξης και αλλαγής.

Η ύπνωση είναι πάντα αυτοϋπνωση. Ο εξειδικευμένος στην ύπνωση θεραπευτής, βοηθά το άτομο να μάθει την τεχνική της ύπνωσης, αλλά τον έλεγχο έχει πάντα ο θεραπευόμενος. Η ύπνωση αρχίζει με την εισαγωγή στην ύπνωση με τεχνικές χαλάρωσης. Όταν ο θεραπευτής κρίνει ότι το άτομο βρίσκεται σε βαθιά ύπνωση χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, τότε χρησιμοποιεί υποβολές οι οποίες είναι παροτρύνσεις, οδηγίες ή συστάσεις προς τον ασυνείδητο νου και το σώμα. Οι υποβολές αυτές, δε διατάζουν ούτε κατευθύνουν το άτομο, αλλά τού προτείνουν τρόπους βίωσης μιας διαφορετικής εμπειρίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις ίδιες τις εμπειρίες του ατόμου. Μερικά άτομα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα υπνωτικής υποβολιμότητας και υπνωτικής απαντητικότητας από άλλους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν ότι η ύπνωση είναι μια ευχάριστη εμπειρία ηρεμίας και χαλάρωσης. Η ύπνωση επιτρέπει στο θεραπευόμενο να βιώσει σκέψεις και εικόνες σαν να είναι πραγματικές. Τα άτομα που κάνουν υπνοθεραπεία δεν χάνουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους κατά την διάρκεια της ύπνωσης. Έχουν πλήρη επίγνωση της ταυτότητάς τους και του χώρου που βρίσκονται, και θυμούνται τα πάντα, εκτός από την περίπτωση που η αμνησία είναι στόχος της θεραπείας.

hypnotherapy title